Mantelzorg

Onze deskundige zorgverleners staan voor u klaar.

De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Mensen die ziek zijn of hulp nodig hebben, blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Deze veranderingen hebben de druk voor mantelzorgers aanzienlijk verhoogd. KishaвЂôs zorg heeft als doel om de samenwerking met mantelzorgers te optimaliseren om zo de kwaliteit van zorg te kunnen handhaven.

Kisha's Zorg en mantelzorg

Kisha's Zorg werkt nauw samen met mantelzorgers om zo de te bieden zorg te optimaliseren. Op deze manier handhaven en verhogen we de kwaliteit van zorg. Kisha's Zorg kijkt naar het geheel en hebben oog voor de mantelzorgers. Wij gaan met de mantelzorgers in gesprek. Wat gaat er goed? Wat zijn de knelpunten? Hoe ervaren zij de zorg? Kunnen zij de zorgtaken nog wel aan? Wij bieden ondersteuning in het opstellen van een plan en het aanreiken van een structuur.

Een gezamelijk plan

Samen met de mantelzorgers worden er afspraken gemaakt over de rolverdeling. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. Afspraken over de communicatie tussen Kisha's Zorg en mantelzorger worden vastgelegd, maar ook de rolverdeling wordt kenbaar gemaakt in het zorgplan. In de gezamenlijke zorg map kan er gerapporteerd worden zodat er nauw contact is tussen Kisha's Zorg en de mantelzorger.